Rólunk

Kedves Látogató!

A Világosság Útja Alapítványt azért hoztuk létre, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak segítséget nyújtson megtalálni az élet értemét és hogy megtalálják helyüket ebben világban. A ma korszelleme igyekszik elfordítani az ember figyelmét Istenről és odafordítani figyelmét az önző és mulandó földi értékek felé. Az Világosság Útja Alapítvány célja, hogy sötétség munkáját leleplezze és tisztán és világosan hirdesse Isten országát az igazi és maradandó értékeket.

Megragadva az Igaz Világosságot és megértve Isten akaratát nyugalmat találjanak lelküknek, egy boldog életre jussanak már itt a földön és örök életet kapjanak az Mennyekben.

Küldetésünk

Célunk, hogy a norvégia Fredikstadtban született Johan Oscar Smith hűséges és istenefélő ember életét és munkásságát megismertesse a magyar ajkú közösség számára. Tanításait és írásait terjesszük és egész életének szellemi örökségét ápoljuk.

Johan Oscar Smithnek (aki 1871. október 11-én született a norvégiai Frederikstadban és 1943. május 1-én elhalálozott Hortenben) ifjú korától eleven érdeklődése volt az igazság megismerése iránt, mélyreható kutatómunkája eredményeként a Biblia mindinkább megelevenedett számára. Fő törekvése volt, szellemben közösséget keresni és építeni olyan emberekkel, akik Jézus tanítványai kívánnak lenni a keresztény hit alapján. Hirdette a bűnök bocsánatát (Ap. Csel.10.43.), valamint a bűnök feletti győzelmet. Jézust, követendő példaképnek állítva, aki hozzánk hasonlóvá lett és győzedelmeskedett a bűn felett. (1. Pét. 2,22-23).

Az alapítvány további célja, a szociálisan rászoruló nagycsaládos gyermekek és fiatalok közösségbe és társadalomba való beilleszkedésének elősegítése és ezen személyek testi fejlődésének elősegítése különösen közösen végzett sportolási lehetőségek támogatásával ugyancsak a fentiekben részletezett szellemiségben.

Kuratórium