Kiáltó szó a pusztában

Az egész világ olyan mint a pusztaság. Háborúk, harcok, gyilkosságok, éhségek, veszekedések, elválások, meggyalázások… és szinte kimeríthetetlen az a nyomorúság ami körülvesz minket nap mint nap. A sok emberi szenvedés, testi és lelki szenvedést látva az érzékeny ember maga is szenved. A sok nyomorúság okozóját egy szóval szoktuk kifejezni – BŰN. Az ember eltávolodott Istentől és elkezdte tenni saját akaratát, saját elgondolását, és ez vezetett ide ehhez a mérhetetlen összevisszasághoz és nyomorúsághoz.

Mi a megoldás? Mi a kiút? Sokan keresik erre a választ és sok okos megoldást találnak egyes problémák megoldására. De a tökéletes megoldás, az igazi megoldás, ami minden problémát megold, ilyen csak egy van.

Keresztelő János hirdette az embereknek, hogy térjenek, forduljanak vissza Istenhez. Így kijöhetnek a pusztaságból, szenvedésből, nyomorúságból, és lelküknek nyugalmat találnak.

Sokan Isten hibáztatják a sok nyomorúságért és szenvedésért. Lehet többször hallani, hogy egy betegség kapcsán megkérdezik Isten miért engedte meg azt. Miért engedi, hogy a kisgyerekek, akik ártatlanok, szenvedjenek? Miért engedi, hogy meghaljanak balesetben, betegségben? Mindennek nem kellene megtörténnie!

Ez teljesen igaz! Isten nem akarja a szenvedést, a betegséget, a halált. Isten életet, nyugalmat és békességet akar! Akkor mégis miért engedi meg?

De hiszen mi emberek fordultunk el Istentől, mi emberek nem akartuk követni az ő utasításait, mi emberek gondoljuk azt, hogy Isten nélkül is boldogulunk. Ádámnak fel lett kínálva az örök élet a paradicsomban, de volt egy másik lehetőség is. A Sátán felkínálta neki hogy a jó és gonosz tudásának birtokában olyan lehet mint Isten és akkor nem kell Istennek parancsait, útmutatásait követni. A kígyó kisértette meg, de mégis Ádámban támadt fel ez a kívánság, mert olyan kívánatossá tette ezt a tudást és önállóságot birtokolni. Ez a kívánság vezetett oda hogy elbukott, elfordult Istentől.

Mivel Isten szabad akaratot adott az embernek, így ezt a döntését is tiszteletben tartotta. Engedte, hogy éljen saját akarata szerint az ember. Látjuk hova vezetett ez. Elmúlt néhány ezer év és mennyi-mennyi szenvedés volt ez idő alatt. Nagyon kevesen voltak azok, akik keresték Isten és egész életükben hűségesek voltak hozzá.

Élünk saját akaratunk szerint és ha bajba kerülünk hibáztatjuk Istent, ahelyett, hogy megtérnénk hozzá és keresnénk az ő útmutatásait és vezetését.

A próféták kiáltanak a pusztában, de olyan kevesen hallják meg ezt a kiáltást. Ez a kiáltás hív vissza Istenhez és hív Jézushoz.

Jézus volt az első ember, aki egész életében, halálig Isten akarata szerint élt. Soha nem tette saját akaratát. Ezért Isten mindent neki adott ezen a földön. Ezzel bizonyosságot kapott Isten arról, hogy az ember élhet itt a földön úgy, hogy mindig Isten akaratát teszi.

Az elején kérdeztem mi a megoldás, mi a kiút a nyomorúságból? Jézusnál van a kiút, nála van a megoldás. Ezért kell kövessük őt. Ő utat nyitott nekünk, utat tört a dzsungelben, csak követnünk kell őt és kivezet minket az életre és szabadságra.

Ez a világosság útja amely elvezet minket a éltre.

Ha szeretnéd jobban és jobban megismerni, felismerni ezt az utat, akkor kövesd az írásokat.